Värmlands Fältjägare (till vänster) stormar Leipzigs murverk genom den berömda Grimmaporten 1813. Tack vare jägarnas framgångsrika aktion möjliggjordes stadens intagande av Preussiska och Ryska förband. Fältjägarna som tränats för strid i spridd formation lämpade sig väl för strid i bebyggelse. På Carl Johan Ljunggrens målning i vattenfärg ser man tydligt fältjägarna till vänster i tschakå med grön ståndare (troligtvis en variant av modell 1803 – 1806), egenhändigt konverterad ryggsäck av ränsel m/1757 (enl. generalorder 25/11 1811 som även angav att två remmar skulle fästas på locket för en hoprullad filt eller kapott), svarta stibletter samt grön uniform modell 1806 alt. 1807. Notera även befälet iklädd syrtut med livgehäng och huggare. Ljunggren bevittnade händelsen personligen och var dessutom en erkänt duktig tecknare varför målningen kan betraktas som en trovärdig indikation vad gäller jägarnas uniform och utrustning vid tiden.