WFJ är ett ideellt historiskt sällskap vars medlemmar återskapar och gestaltar en soldatrote ur Wermlands Fältjägarkår under perioden ca 1800 – 1815, där fokus ligger på senare delen av napoleonkrigen. Genom sk. reenactment eller historiskt återskapande försöker vi återspegla olika aspekter ur den enskilde soldatens liv.

Stort fokus ligger på soldatliv i fält i de värmländska skogarna längs den norska gränsen, precis som när det begav sig under invasionen av danska Norge 1808 samt medverkan på större återskapade fältslag ute i Europa under Napoleonkrigen. Under dessa förhållanden testar vi utrustning, uniformer, vapen osv för att på ett autentiskt sätt återspegla en historiskt trovärdig bild. Historiskt korrekt uppträdande samt autentiska utrustnings- & uniformspersedlar är vägledande för verksamheten.

Vårt mål är att delta på 2-3 större historiska evenemang ute i Europa (ofta med fokus på Napoleonkrigen – i år åker WFJ t.ex. till Stralsund & Austerlitz) samt ytterligare 2-3 privata träffar med fokus på fältliv, mat, exercis, utrustning, uniformer, musköter osv.