Föreningen fokuserar historiskt på den senare delen av napoleonkrigen, ca 1808 – 1815. Det källmaterial som ligger till grund för uniformering och utrustning under denna period är framförallt kassationsmönsterrulla 1809 och besiktningsmönsterrulla 1813. I kassationsrullan finns en förteckning av bataljonens persedlar för det manskap som mönstrat av efter fullgjord tjänstetid (vanligtvis 3-4 år för värvade förband). I besiktninsmönsterrullan från 1813 finner man samma förteckning, men då för nya rekryter.

Fältjägare under slaget vid Leipzig 1813
Kassationsmönsterrulla 1809
Kassationsmönsterrulla 1809

Kassationsmönsterrulla 1809

-Beklädnad

-remtygspersedlar

 • Patron taskor med bandoliär Remmar
 • Lifgehäng med Plattor
 • Studsare Remmar
 • Oljehorn
 • Krutflaskor af Bläck / Kruthorn

-gevärspersedlar

 • Studsare med Sohlsigte
 • Kratsar
 • Kulformar
 • Laddmått
 • Huggare med Mässingsfästen
 • Exercisgevär

-Tross och utrednings Persedlar

 • Dricksflaskor af koppar
 • Remmar därtill
 • Ludna Kalfskins Räntslar
 • Tornister af Buldan

Uniformer ca 1790-1816

 1. Jägare runt sekelskiftet 1700-1800 iförd en för fältjägarna unik hatt baserad på m/1798 med rund kulle, grön ståndare (även kallad sultan eller plym) & tagelliggare över hattkullen. Uniformen är en m/1792, alternativt en variant av m/1802 av grönt kläde med svart krage, skört och uppslag kantade av vit bård. Studsaren hålles runt bygeln i höger arm i Gif ackt! Huggare m/1748 bäres i svart livgehäng med en gehängskartusch fäst mittför livet. En svart halsduk bäres under uniformskragen samt svarta stibletter/damasker över uniformsbyxorna.
 2. Jägare tidigt 1800-tal efter konstnärens något stiliserade samtida ideal. Han står i kommandot Hvila med studsaren vilandes i höger arm. Uniformen skiljer sig från föregående jägare och är sannolikt m/1806 eller m/1807 och saknar uppslaget av svart vadmal. En patronväska m/1763 eller senare bäres i bandolärrem över vänster axel. Runt midjan bäres ett escharpe med tre gula och två blåa ränder, istället för livgehäng. Hatten är m/1805 med något smalare och spetsigare brätte. Den tidigare gröna tagelliggaren över hattkullen har ersatts av en svart.
 3. Manskap och befäl vid stormningen av Leipzig 1813. Den tidigare, och något otympliga, huvudbonaden har nu ersatts av tschakå m/1803 – m/1806 med inspiration från kontinenten. Ränseln har, genom soldatens egen försorg, konverterats till ryggsäck enligt generalorder 25/11 1811. Denna order angav även att två läderremmar skulle fästas uppe på locket så att filten, alternativt kapotten kunde rullas ihop och fästas därpå. Befälet bär en syrtut samt livgehäng med huggare.